ประมูลป้ายสวยนครปฐมฟันไป25ล้านบาท

ประมูลป้ายสวยนครปฐมฟันไป25ล้านบาท ทะเบียน กพ-9999นครปฐม สูงถึง1.4ล้าน

ช่วงวันที่ 2เมษาย นายเหล่ากอธนา แววรัตน์ ขนส่งจังหวัดนครปฐมเผยความเห็นชนว่า การประมูลป้ายทะเบียนงามจังหวัดนครปฐมหมวด “กพ” 301 เลขลำดับ ตั้งแต่วันเสาร์ที่1 เดือนเมษายน แล้วก็วันอาทิตย์ที่2 ม.ย. ที่โฮเต็ลไมด้าทวารดีรีสอร์ต ตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม จังหวัดจังหวัดนครปฐม สำเร็จลงแล้วแล้วก็ได้สรุปยอดการประมูล ได้เงินประมูลรวม 25,010,999 บาท เลขทะเบียน กพ-9999 จังหวัดนครปฐม นายนัยฤทธิ์ จำเล กำนันตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน ประธานดูกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครปฐม ประธานดูกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกำเเพงเเสน จังหวัดจังหวัดนครปฐม ประมูลได้ด้วยราคาที่ 1,405,000 บาท ส่วนลำดับที่ทะเบียน กพ-4774 จังหวัดนครปฐม ประมูลราคาต่ำสุดของรายการนี้ที่ 21,000 บาท