คนที่กำเนิดวันจันทร์ มักมีนิสัยเบิกบาน สวย มีท่าทางเป็นที่ชอบใจของคนอื่นๆ

สีกระเป๋าธนบัตรที่ควรจะใช้หมายถึงน้ำตาล ดำ
สีกระเป๋าใส่สตางค์ที่ไม่สมควรใช้เป็นส้ม แดง ขาว ครีม

คนที่กำเนิดวันอังคาร มีนิสัยโอบอ้อมอารี ถูกใจช่วยเหลือบุคคลอื่น 
สีกระเป๋าธนบัตรที่ควรจะใช้เป็นชมพู น้ำตาล เหลือง
สีกระเป๋าใส่เงินที่ไม่สมควรใช้เป็นขาว

คนที่กำเนิดวันพุธ (ช่วงกลางวัน) : เป็นที่มีท่าทางเบิกบาน
สีกระเป๋าใส่สตางค์ที่ควรที่จะใช้หมายถึงเขียว น้ำตาล ม่วง
สีกระเป๋าสำหรับใส่สตางค์ที่ไม่สมควรใช้หมายถึงชมพู

คนที่กำเนิดวันพุธ (ช่วงเวลาค่ำคืน)
สีกระเป๋าธนบัตรที่ควรจะใช้หมายถึงขาว ม่วง
สีกระเป๋าสำหรับใส่สตางค์ที่ไม่สมควรใช้เป็นเหลือง

คนที่กำเนิดวันพฤหัสบดี
สีกระเป๋าใส่เงินที่ควรที่จะใช้เป็นส้ม เหลือง ไข่
สีกระเป๋าธนบัตรที่ไม่สมควรใช้เป็นดำ

คนที่กำเนิดวันศุกร์
สีกระเป๋าเงินที่ควรที่จะใช้หมายถึงฟ้า ชมพู
สีกระเป๋าสำหรับใส่สตางค์ที่ไม่สมควรใช้หมายถึงม่วง ดำ

คนที่กำเนิดวันเสาร์ เป็นผู้ที่มีความคิดประดิษฐ์
สีกระเป๋าใส่เงินที่ควรที่จะใช้เป็นดำ น้ำตาล เทา
สีกระเป๋าเงินที่ไม่สมควรใช้เป็นเขียว

คนที่กำเนิดวันอาทิตย์
สีกระเป๋าสำหรับใส่สตางค์ที่ควรที่จะใช้หมายถึงแดง เขียว
สีกระเป๋าธนบัตรที่ไม่สมควรใช้เป็นฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *