แนวทางเลือกเลขทะเบียนรถยนต์
1.
แปลงค่าหมวดตัวหนังสือ 2 ตัวข้างหน้า แล้วเอามาบวกกับลำดับที่4 ตัวข้างหลัง
2.
สำเร็จรวมแล้ว มองความหมายตามหลักเลขศาสตร์ ให้ได้กรุ๊ปเลขลำดับที่ให้ท่าน อาทิเช่น 14, 15, 19, 24 แล้วก็อื่นๆ
3.
ควรจะหลบหลีกหมวดตัวเขียนจัญไรแล้วก็เลขอวมงคล ดังเช่นว่าคนกำเนิดวันอาทิตย์ ไม่สมควรมีเลข 6 รวมทั้ง ไม่สมควรมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
4.
แม้เลี่ยง หมวดตัวหนังสืออวมงคลแล้วก็เลขจัญไรมิได้ ไม่สมควรให้เลขเสนียดเป็นเลขตัวในที่สุด รวมทั้ง ให้ยึดหลักเลขศาสตร์เป็นหลักลำดับที่ทะเบียนรถยนต์
แบบอย่าง ลำดับที่ทะเบียน ศว 1212
แปลงค่าตอบแทนอักษร ศ=7, ว=6 สำเร็จรวม หมวดตัวหนังสือหมายถึง7 + 6 = 13
ผลบวกเลขลำดับ 4 ตัวข้างหลังหมายถึง1 + 2 + 1 + 2 = 6
นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังต่อไปนี้ 13 + 6 = 19 ให้มองความหมายเลขศาสตร์ 19 แบบอย่าง เลขลำดับทะเบียน ศศ 5959
แปลงค่าตอบแทนอักษร ศ=7, ศ=7 สำเร็จรวม หมวดตัวหนังสือหมายถึง7 + 7 = 14
ผลบวกเลขลำดับ 4 ตัวข้างหลังเป็น5 + 9 + 5 + 9 = 28
นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังต่อไปนี้ 14 + 28 = 42 ให้มองความหมายเลขศาสตร์ 42
ค่าจ้างอักษร ที่แปลงได้เป็นตัวเลข
ตัวเขียน
ก ด ถ ท ภ ฤ = 1
ข บ ป ง ช = 2
ต ฑ ฒ ฆ = 3
ค ธ ร ญ ษ = 4
ในฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5
จ ล ว อ = 6
ซ ศ ส = 7
ย ผ ฝ พ ฟ = 8
ฏ ฐ = 9
กรุ๊ปเลขที่ให้ท่าน
เลขผลบวกที่ให้ท่าน ระดับที่ค่อนข้างไม่ดีมากมาย ดังเช่นว่า 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65- เลขผลบวกที่ให้ท่าน ระดับที่ค่อนข้างไม่ดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79เลขและก็อักษรโชคร้ายที่ควรจะหลีกเลี่ยง
กำเนิดวันอาทิตย์ เลข 6 อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )
กำเนิดวันจันทร์ เลข 1 อักษร ( อ )
กำเนิดวันอังคาร เลข 2 อักษร ( ก ข ค ฆ ง )
กำเนิดวันพุธช่วงเวลากลางวัน เลข 3 อักษร ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )
กำเนิดวันพุธค่ำคืน เลข 5 อักษร ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )
กำเนิดวันพฤหัส เลข 7 อักษร ( ด ต ถ ท ธ น )
กำเนิดวันศุกร์ เลข 8 อักษร ( ย ร ล ว )
กำเนิดวันเสาร์ เลข 4 อักษร ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒใน)หมายเหตุ : กำเนิดวันพุธช่วงเวลากลางวัน(เวลาเกิด06.00-17.59น.) / กำเนิดวันพุธค่ำคืน(เวลาเกิด18.00-05.59น.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *