ทางทีมงานเราจัดทำเว็บไซต์มาเพื่อแบ่งปันความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อด้านตัวเลข ที่นำไปใช้กับ เบอร์โทรศัพท์เพื่อการค้า หรือ ในเรื่องของต่างๆ และ ทะเบียนมงคล ทะเบียนสวย ต่างๆที่แล้วแต่ตัวเลขที่ เชื่อความเป็นความเชื่อจากทางประเทศจีนว่าถ้าเราใช้เลขตามนี้ จะช่วยส่งเสริมเรื่องดวงของเราให้เจริญก้าวหน้าขึ้น